Skraćenice

From CassWiki
Jump to: navigation , search

Ovo su neke od skraćenica koje se uobičajeno koriste u onlajn diskusijama, na opštem Internetu, ili specifično u FotCM i srodnim grupama. Neke od njih se mogu pojaviti u tekstu članaka, ili u citiranom sadržaju u njima.

Skraćenice

Skraćenica Definicija
1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D "D" se odnosi na denzitet.
AFAIK Koliko ja znam.
AKA Takođe poznato i kao.
ASAP Što je pre moguće.
BBM Zemlja.
BS Glupost.
BTW Uzgred.
Cass Kasiopeja. Skraćenica se obično odnosi na vebsajt Kasiopejskog eksperimenta i/ili forum na sledećoj adresi: Cassiopaea.org.
CatHoM Comets and the Horns of Moses, knjiga koju je napisala Laura Knight-Jadczyk. Druga knjiga u seriji The Secret History of the World.
C's Kasiopejci.
CS Koloidno srebro.
DCM Obično se odnosi na "Božanski Kosmički Um". (Na ovaj način se opisuje "Bog" u Fellowship of the Cosmic Mind, i on predlaže naročitu vrstu panenteističkog pogleda na svet.)
E-E, EE Éiriú Eolas, program disanja i meditacije.
ECHCC Earth Changes and the Human-Cosmic Connection, knjiga koju je napisao Pierre Lescaudron. Treća knjiga u seriji The Secret History of the World.
EM Elektromagnetizam.
FotCM, FOTCM Družina Kosmičkog Uma.
FRV Frekvencija rezonantne vibracije.
fwiw Ako ti nešto znači.
G. Često se odnosi na Georgija Gurđijeva.
HS High Strangeness, knjiga koju je napisala Laura Knight-Jadczyk.
IDK, idk Ne znam.
IMHO Po mom skromnom mišljenju.
IMO Po mom mišljenju.
IOW Drugim rečima.
ISOTM U potrazi za čudesnim, knjiga koju je napisao P.D. Uspenski.
KD, keto Ketogena dijeta.
LOL Smejem se na sav glas.
M. Često se odnosi na Borisa Moravjeva.
MCS Kontrolni sistem Matriksa.
MSM Mejnstrim mediji.
M.O. Često označava "modus operandi". Modus operandi osobe ili grupe je način na koji oni obično deluju.
O. Često se odnosi na P.D. Uspenskog.
OP Organski portal.
OSIT Ili ja tako mislim. Označava da je prethodno sledila radna hipoteza ili lični pogled, podložan promeni, i nije konačna izjava autoriteta.
OTOH S druge strane.
P's Ponekad se odnosi na Plejađane.
PLS, pls, plz Nemaran način da se kaže "molim".
POTS Molitva duše.
POV Tačka gledišta.
PTB Svetski moćnici. Odnosi se pre na vladu u opštem smislu, nego na bilo koju konkretnu instituciju, sloj ili diviziju u njoj.
PTSD Posttraumatski stresni poremećaj.
QFG Quantum Future Group.
QFS Quantum Future School, bivša grupa koju je nasledio Fellowship of the Cosmic Mind.
ROFL, ROTFL Valjam se po podu od smeha. Ekstremnija verzija od "LOL".
SH, SHOTW The Secret History of the World, knjiga koju je napisala Laura Knight-Jadczyk.
Sott, SOTT, SotT, SoT Signs of the Times, alternativni portal za vesti koga vode SOTT volonteri.
STO Služenje drugima ili Orijentisanost prema drugima (OPD).
STS Služenje sebi ili Orijentisanost prema sebi (OPS).
VVP Vladimir Putin.
wrt U odnosu na; u vezi sa.
WTH Šta dođavola.
YCYOR Vi kreirate svoju realnost. Obično označava naivno i štetno njuejdžersko verovanje.